Antik çağın önemli ülkeleri kimlerdi?

Bu yazımızda yer verdiğimiz antik çağın önemli ülkeleri, imparatorlukları ve coğrafi bölgeleri antik tarihte belirgin bir şekilde öne çıkar. Bazıları politik sahnede önemli oyuncular olmaya devam ederken, diğerleri asırlar öncesinde yıkıma uğradılar.

Antik çağın önemli ülkeleri

 • Antik Yakın Doğu

Burası ülke değil bir bölge. Amerikalı araştırmacılar tarafından Bereketli Hilal olarak adlandırılıyor. Haritadaki yeşil boyalı alan içinde gerçekleşen tarım, hayvanların evcilleştirilmesi ve ticaret sayesinde aklınıza gelen tüm büyük uygarlıklar burada doğdu. En önemlisi büyük batı medeniyetlerinin de doğmasına neden olmuştur. Mezopotamya, Kuzey Suriye, Güney Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz Bereketli Hilal olarak adlandırılıyor. Sadece Mısır'daki Nil Vadisi konusunda anlaşmazlıklar vardır.

 • Asur

Sami halklarından olan Asurlular, Mezopotamya'nın kuzey bölgesinde, Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki Ashur kentinde yaşadılar. Shamshi-Adad'ın önderliğinde kendi imparatorluklarını yaratmaya çalışsalar da Babil Kralı Hammurabi tarafından yok edildiler.

 • Babil

Babilliler kralın tanrılar sayesinde iktidarda olduğuna inanıyordu; üstelik krallarının da bir tanrı olduğunu düşündüler. Bu sayede kral gücünü ve kontrolünü en üst düzeye çıkarmak için inanılmaz kanunlar, vergilendirme sistemi ve zorunlu askerlik hizmetlerinin olduğu bir bürokrasi ve merkezi hükümet kurmuştu.

 • Kartaca

Lübnan'daki Fenikeliler, bugün modern Tunus olan bölgede antik bir şehir devleti olan Kartaca'yı kurdular. Kartaca, Sicilya'da Yunanlılar ve Romalılar ile toprak için savaşmış Akdeniz'in büyük bir ekonomik ve politik gücüydü.

 • Çin

Üstteki fotoğraf Eski Çin hanedanlarına, yazılara, dinlere, ekonomiye ve coğrafyaya bir bakış olarak anlatılabilir. Longsheng Özerk Bölgesi'ndeki eski pirinç terasları günümüzde hala aktifler.

 • Mısır

Nil nehri, sfenks, hiyeroglif, piramitler ve arkeologların boyalı ve yaldızlı latihlerden mumyaları çıkarırken ölmeleri. Lanetli Mısır binlerce yıl yaşamını sürdürdü, sürdürüyor.

 • Yunanistan
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Bizim Yunanistan dediğimiz yere onlar Hellas diyor. Çünkü kendilerini Helen ırkının temsilcileri olarak görüyorlar. Oysa en ufak bir parçaları oraya ait değil.

 1. Arkaik Yunanistan Milattan Önce 8. yüzyılın başında okuryazarlığın geri dönüşüyle birlikte başlamıştır. Bu dönemde üretilen heykel çalışmalarının bir benzeri asla yapılamadı.
 2. Klasik Yunanistan Pers Savaşı ile başlar ve Büyük İskender'in ölümüyle biter. Savaş ve fetih dışında, bu dönemde Yunanlılar edebiyat, şiir ve felsefe alanında büyük ilerleme kaydetti.
 3. Helenistik Yunanistan Arkaik ve Klasik Yunanistan'dan sonraki üçüncü dönemdir. Bu dönemle beraber kültürleri Hindistan'dan Afrika'ya kadar dünyaya yayılmıştır. Burada özellikle Büyük İskender'in etkisini de unutmayalım. 800000 kitaplık kütüphane bilimin ilerleyişini hızlandırdı.
 • İtalya

İtalya Latince bir kelime olan Italia'dan geliyor. Roma'ya ait bir bölgeye işaret eden Italia, daha sonra İtalya Yarımadası'nın tamamında kullanıldı. Bu da Antik Yunan sonrasına tekabül ediyor.

 • Mezopotamya
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki eski topraktır. Kabaca modern Irak'a karşılık geliyor.

 • Fenike
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Finike şimdi Lübnan olarak biliniyor ve Suriye ve İsrail'in bir kısmını içeriyor.

 • Roma
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Roma, aslen İtalya'nın her bir yerini ve daha sonra da Akdeniz'i kaplayan tepelerden oluşan bir yerleşim yeriydi. Roma tarihinin dört dönemi krallar, cumhuriyet, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu olarak sıralanır. Roma tarihinin bu dönemleri, merkezi otoritenin ya da hükümetin türüne veya yerine göre ayrılmıştır.

 • Bozkır kabileleri 
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Bozkır halkı, antik çağda esas olarak göçebe idi ve sürekli yer değiştirerek yaşadılar. Antik Bozkır kabilelerinin tarihteki varlığından haberdar olmamızı sağlayan tek şey Yunanistan, Roma ve Çin halklarıyla temas halinde olmalarıdır. Sayıları fazla olsa da sadece birkaçı bilindi.

 • Sümer

Sümerler bugünkü modern Güney Irak'ta ortaya çıkmıi onlarca uygarlığın temelini atmıştır. Mezopotamya bölgesindeki ilk yazı ve astronomi çalışmaları da Sümerler tarafından yapılmıştır.

 • Suriye
Antik Dönemin Önemli Ülkeleri

Suriye kıyıları, dördüncü bin yılda Mısırlılar ve üçüncü bin yılda Sümerlere yumuşak ağaç, sedir, çam ve selvi kaynağı oldu. Sümerler aynı zamanda Büyük Suriye'nin kuzeybatı bölgesindeki Kilikya ile altın ve gümüş ticareti yaptı.