Zaman nedir ve en doğru nasıl tanımlanabilir?

Zaman gerçekte nedir?

Zaman nedir ve en iyi nasıl tanımlanır?

Zaman nedir? Zaman "saatin ölçtüğü şeydir" diyebiliriz ama bu pek de doğru bir cevap olmayabilir. Saatin yalnızca biz insanlara ait olduğunu zannederiz. Ancak bu her ne kadar yalnızca gece ve gündüz olarak işlese de, hayvanların da bir saat kavramı vardır. O halde zaman biz insanlara özgü bir şey olmadığına göre saatlerin dışında da bir varlığı olmalıdır.

Zaman nedir ve en iyi nasıl tanımlanır?

Aslında zaman biraz da geçen saniyeler kadar içinde bulunduğumuz durumla ilintilidir. Bu nedenle zaman diye bir şeyin olmadığını söyleyen bir çok alim ve bilim insanı olmuştur. Zaman mutlak mıdır? Belki de zamana dair en derin soru budur. Zaman bizim, dünyanın ve her şeyin dışında, bağımsız ve mutlak mıdır yoksa sadece olayların gerçekleşmesine verdiğimiz bir isimden mi ibarettir?

Zaman nedir ve en iyi nasıl tanımlanır?
Platon: "Aynı nehirlere adım atanlara, başka başka sular akar"

Zaman varlık mıdır?

Platon "her şey yüz yıllığına donsa kimse fark etmez" demiştir. Örneğin matematik için buna benzer bir yaklaşımla "matematik, evrenin özünde olan ve keşfedilmeyi bekleyen mutlak bir şey midir" sorusu sorulabilir. Yoksa bu gibi kavramlar yalnızca insan oğlunun bir icadı mıdır?  Kesin olan bir şey var ki zaman göremesek de tutamasak da için de akıp gittiğimiz bir "varlıktır".

Şimdi

Şimdi, Geçmiş ve Gelecek zamanın üç bileşenidir. Geçmiş geçip gitmiştir, Şimdi içinde bulunduğumuz zamandır ve Gelecek ise henüz gelmemiştir "şimdiki zaman için" "ileliyor deriz": evrenin ve yaşamlarımızın arasından, durmadan ilerleyerek geçmişi ve geleceği birbirine bağlar. Peki bu Şimdi nedir? Zamanın sonsuz incelikte bir dilimi mi yoksa hayal edilebilecek en küçük parça mı? Zaman birbiri ardınca gelen sonsuz sayıdaki Şimdi'lerden ibaret olabilir mi? 

Aristoteles buna katılmıyordu. Bir Şimdi gerçekleşirken, bir önceki Şimdi çoktan yok olmalıdır demiştir. Gerçekleşirken yok olmuş olamaz, çünkü o anla kısıtlı bir Şimdi'dir; Diğer yandan kendinden sonra gelen Şimdi'de yok olamaz. Çünkü Şimdi'ler peş peşe gelir ve beraber var olamazlar. Şimdi'ler için peş peşe geliyor demek pek de doğru değildir.

Dahası zamanın bir parçası geçmişte kalır ve bir parçası da ileride gelecektir. Ancak hiçbiri Şimdi olamaz. Zira Şimdi kendi başına bir parçayı temsil edemez. Yalnızca geçmiş ile geleceği birbirinden ayırır. Bazıları bu nedenle zaman diye bir şey yoktur der. Çünkü buna göre Geçmiş artık kaybolmuştur, Gelecek ise henüz gelmemiştir ve Şimdi yalnızca bir ayrımdan ibarettir.

Sonuç

Bizce zaman nedir sorusuna en güzel cevabı Hippo'lu Augustinus vermiştir. O, zaman kavramını Şimdi'nin kesin çizgileriyle şöyle dile getirmiştir; "Eğer zamanın, artık daha fazla küçük anlara bölünemeyecek kadarlık bölümleri tasavvur edilirse, Şimdi dediğimiz şey ancak budur; ne var ki bu şey geçmişten geleceğe o kadar hızlı uçar ki, herhangi bir ertelemeyle genişletilemez. Çünkü eğer genişletilirse, geçmişe ve geleceğe bölünebilir; fakat şimdiki zaman hiçbir yer kaplamaz."