Biyolojik evrim hakkında bilinmesi gerekenler

Biyolojik evrim hakkında mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken konular var

Biyolojik evrim, birkaç nesil boyunca bir popülasyondaki herhangi bir kalıtsal genetik değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Bu değişiklikler küçük veya büyük olabilir, fark edilebilir veya fark edilmeyebilir. Bir olayın bir evrim örneği olarak görülmesi için, popülasyonun genetik düzeyinde değişiklikler yapılmalı ve bir nesilden diğerine geçilmelidir. Bu, genlerin veya daha spesifik olarak, popülasyondaki alellerin değiştiği ve geçtiği anlamına gelir. Bu değişiklikler popülasyonun fenotiplerinde (görülebilen fiziksel özelliklerde) fark edilir.

Bir popülasyonun genetik seviyesindeki bir değişiklik, küçük ölçekli bir değişiklik olarak tanımlanır ve mikroevrim olarak adlandırılır. Biyolojik evrim aynı zamanda tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu ve ortak bir ataya kadar geri götürülebileceği fikrini de içerir. Buna makroevrim denir.

Biyolojik evrim / Evrim ne değildir?

Biyolojik evrim, zaman içinde basit bir değişim olarak tanımlanmaz. Birçok organizma zamanla kilo kaybı veya kilo alma gibi değişiklikler yaşar. Bu değişiklikler, evrimin bir örneği olarak kabul edilmez, çünkü bir sonraki nesle aktarılabilecek genetik değişiklikler değildir.

Evrim bir teori midir?

Beyaz kaplan / Biyolojik evrim
Beyaz kaplanların biyolojik evrimin bir sonucu olarak beyaz kürkü var.

Evrim, Charles Darwin tarafından önerilen bilimsel bir teoridir. Bilimsel bir teori, gözlem ve deneylere dayanarak doğal olarak oluşan olaylarla ilgili açıklamalar ve tahminler verir. Bu tür bir teori, doğal dünyada görülen olayların nasıl işlediğini açıklamaya çalışır.

Bilimsel bir teorinin tanımı, belirli bir süreç hakkında bir tahmin veya varsayım olarak tanımlanan teorinin ortak anlamından farklıdır. Buna karşılık, iyi bir bilimsel teori kanıtlanabilir, yanlışlanabilir olmalı ve gerçek bulgularla kanıtlanmalıdır. Bilimsel bir teoriye gelince, kesin bir kanıt yoktur. Daha çok, bir teoriyi belirli bir olay için geçerli bir açıklama olarak kabul etmenin makulluğu vardır.

Doğal seleksiyon / seçilim nedir?

Doğal seleksiyon biyolojik evrimsel değişimlerin meydana geldiği süreçtir. Doğal seçilim, bireyler üzerinde değil, topluluklar üzerinde de etkilidir ve aşağıdaki kavramlara dayanmaktadır:

  1. Bir popülasyondaki bireylerin kalıtsal olabilen farklı özellikleri vardır.
  2. Bu bireyler çevrenin destekleyebileceğinden daha fazla yavru üretebilir.
  3. Bir nüfusta, çevrelerine en uygun olan bireyler daha fazla yavru bırakır ve bu da bir popülasyonun genetik yapısında değişikliğe yol açar.

Bir popülasyonda ortaya çıkan genetik çeşitlilikler tesadüfen meydana gelir, ancak doğal seleksiyon olmaz. Doğal seleksiyon, popülasyondaki genetik çeşitlilikler ve çevre arasındaki etkileşimin sonucudur.

Çevre, hangi varyasyonların daha uygun olduğunu belirler. Çevresine daha uygun özelliklere sahip bireyler, diğer bireylerden daha fazla yavru üretmek için hayatta kalacaktır. Böylece daha olumlu özellikler bir bütün olarak popülasyona aktarılır. Bir popülasyondaki genetik varyasyon örnekleri etçil bitkilerin değiştirilmiş yapraklarını, çizgili çitaları, uçan yılanları, ölü taklidi yapan canlıları ve yapraklara benzeyen hayvanları içerir.

Bir populasyonda genetik varyasyon nasıl oluşur?

DNA mutasyonuyla ilgili açıklayıcı bir video.

Genetik varyasyon temel olarak DNA mutasyonu, gen akışı (genlerin bir popülasyondan diğerine hareketi) ve cinsel üreme yoluyla gerçekleşir. Ortamların dengesiz olması nedeniyle, genetik olarak değişken olan popülasyonlar, değişen durumlara genetik varyasyon içermeyenlere göre daha iyi adapte olabilecektir.

Cinsel üreme, genetik rekombinasyon yoluyla genetik çeşitliliklerin oluşmasını sağlar. Rekombinasyon mayozda ortaya çıkar ve tek bir kromozomda yeni alel kombinasyonları üretmek için bir yol sağlar. Mayoz sırasında bağımsız çeşitlilik, sınırsız sayıda gen kombinasyonuna izin verir. Cinsel üreme, popülasyonda uygun gen kombinasyonlarını birleştirmeyi veya popülasyondan elverişsiz gen kombinasyonlarını çıkarmayı mümkün kılar. Daha elverişli genetik kombinasyonlara sahip popülasyonlar çevrelerinde yaşayacak ve daha az elverişli genetik kombinasyonlara sahip olanlardan daha fazla yavru üretecektir.

Biyolojik evrim ve yaratılış

Evrim teorisi, başlangıç tarihinden günümüze kadar tartışmalara neden olmuştur. Tartışma, biyolojik evrimin, ilahi bir yaratıcının gereksinimiyle ilgili olarak dine bağlı olduğu algısından kaynaklanıyor. Evrimciler, evrimin Tanrı'nın var olup olmadığı konusuna değinmediğini, doğal süreçlerin nasıl işlediğini açıklamaya çalıştığını iddia etmektedir.

Ancak bunu yaparken, evrimin bazı dini inançların bazı yönleriyle çeliştiği gerçeğinden kaçış yoktur. Mesela, yaşamın varlığıyla ilgili evrimsel görüş, yaratılışın Kitap'taki açıklamasından oldukça farklıdır. Evrim, tüm yaşamın birbirine bağlı olduğunu ve ortak bir ataya kadar izlenebileceğini ileri sürüyor. İncil'in yaratılış yorumuysa, yaşamın çok güçlü, doğaüstü bir varlık (Tanrı) tarafından oluştuğunu gösterir.

Yine de başkaları, evrimin Tanrı'nın var olma ihtimalini dışlamadığını, ancak Tanrı'nın yaşamı yarattığı süreci açıkladığını iddia ederek bu iki kavramı birleştirmeye çalıştı. Bununla birlikte, bu görüş, kutsal kitaplarda sunulduğu haliyle yaratılışın gerçek bir yorumuyla çelişmektedir. Sorunu çözerken, iki görüş arasındaki ana çekişme noktası makroevrim kavramıdır. Çünkü çoğunlukla evrimciler ve yaratılışçılar, mikroevrimin gerçekleştiği ve doğada görünür olduğu konusunda hemfikirdirler.

Bununla birlikte makroevrim, bir türün diğer türlerden evrimleştiği türler düzeyinde gerçekleşen evrim sürecini ifade eder. Bu, Tanrı'nın kişisel olarak canlı organizmaların oluşumunda ve yaratılmasında yer aldığı incil görüşüne zıttır. Şimdilik, evrim / yaratılış tartışması devam ediyor ve bu iki görüş arasındaki farkların yakın zamanda çözülmeyeceği anlaşılıyor.

Biyolojik evrim hakkında bilinmesi gerekenler yazımız burada son buldu. Daha fazla yeryüzü içeriği için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://2ladd.com/k/yeryuzu-tabiat/