Dünya: Yapısı, özellikleri, habitatı, hareketleri ve isminin kökeni

Uzaydaki yolculuğumuzda Samanyolu Galaksisi’ni dönmemiz 230 milyon yıl alıyor

Güneş Sistemi'nde Dünya, yaşam olduğu bilinen tek yer. Aynı zamanda, yüzeyinde akan sıvı suya sahip tek gezegen. Astronomların ve gezegen bilimcilerin Dünya'nın evrimini ve nasıl böyle bir cennete dönüştüğünü anlamak istemelerinin temel iki nedeni bu. İsmi Yunan / Roma mitolojisinden gelmeyen tek gezegen Dünya'dır. Çevresine göre şaşırtıcı bir denge ve güzellik içindeki bu yerin tüm özelliklerine değinelim.

Dünya hakkında bilgiler

Earth / Dünya kelimesinin kökeni

Romalılara göre gezegenin tanrıçası "verimli toprak" anlamına gelen Tellus'tu. Yunanlılara göreyse tanrıça Gaia ya da Toprak Ana'ydı. Bugün kullanılan "Earth" kelimesi Eski İngilizce ve Almanca'ya dayanır; sırasıyla "Eorthe" ve "Ertho". Türkçe "Dünya" ise Arapça "Dunya"dan geliyor. İbranice'deki Erets ve Ardh, Sami kökenliler; Arapça "Arş" kökünden geliyorlar. Bugün Arapça ve İngilizce dahil tüm dillerde Earth yani Dünya "Aşağıda veya beri tarafta olan şey, yeryüzü" demektir. Bu da kelimenin, kutsal kitapların indirildiği Orta Doğu'daki kökenine işaret ediyor.

İnsanlığın Dünya'ya bakışı

İnsanlar ilk kez gezegenimizin düz olmadığı gerçeğini gördü

17. Apollo misyonundan alınan fotoğrafta görüldüğü gibi Apollo görevleri ilk kez Dünya'nın düz değil yuvarlak olduğunu kanıtladı. İnsanlar sadece birkaç yüzyıl önce Dünya'nın evrenin merkezi olduğunu düşünüyordu. Bunun nedeni Güneş'in her gün gezegenimizin etrafında hareket ediyor gibi görünmesiydi. Batıyor ve çıkıyordu. Oysa tüm Dünya ve Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin etrafında 828 000 km / s hızla atlı karınca gibi dönmektedir. Bu hızda bile Samanyolu Galaksisi'ni dönmek 230 milyon yıl alıyor.

Dünya merkezli evrene dair inanç 1500'lere kadar çok güçlüydü. Polonyalı gökbilimci Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine isimli büyük eserini yazıp yayınladı. İçinde gezegenimizin nasıl ve niçin Güneş'in etrafında döndüğüne dikkat çekti. Gök bilimciler sonunda fikri kabul ettiler ve bu görüş günümüzde de değişmedi.

Rakamlarla Dünya

dünya ve ay
Bir uzay aracından bakıldığında uzaktaki Dünya ve Ay

Dünya, 149 milyon kilometre uzakta bulunan Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Bu mesafeden Güneş'in yörüngesini dolaşmak 365 gün sürüyor.

Diğer çoğu gezegen gibi, Dünya da her yıl dört mevsim yaşar. Mevsimlerin sebepleri basittir: Dünya kendi ekseni üzerinde 23.5 derece eğiktir. Gezegen, Güneş'in yörüngesinde dönerken, farklı yarım küreler eğime bağlı olarak daha fazla ya da daha az miktarda Güneş ışığı alır.

Gezegenimizin ekvatordaki çevresi 40.075 km'dir.

Ilıman hava koşulları

Dünya'nın atmosferi oldukça incedir. Güneş'ten gelen kozmik ışınlar atmosfer gazlarıyla buluştuğunda bu zarif yeşil çizgi oluşuyor

Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında, Dünya inanılmaz derecede hayat dostu. Bunu ılıman atmosferine ve büyük su kaynaklarına borçlu. Taşıdığı atmosferdeki gaz karışımı yüzde 77 azot ve yüzde 21 oksijen ile diğer gazlar ve su buharından oluşuyor. Bu gazlar uzun vadeli iklimi ve kısa vadeli hava durumunu etkiliyor. Güneş'ten gelen zararlı radyasyonlar ve gök taşları için de çok etkili bir kalkandır.

Dünya'nın zengin su kaynakları var. Bunlar çoğunlukla okyanuslarda, nehirlerde ve göllerde toplanıyor ancak atmosfer de su bakımından zengin. Dünya'nın yaklaşık yüzde 75'i suyla kaplı ve bu da bilim adamlarının gezegene "su dünyası" demesini sağlıyor.

Mars ve Uranüs gibi diğer gezegenlerde olduğu gibi, Dünya da mevsimlere sahip. Her yarım kürenin yıl boyunca aldığı Güneş ışığı miktarı hava durumunun değişmesine neden oluyor. Mevsimleri ekinoks ve gün dönümü izler. Bunlar Güneş'in gökyüzündeki en yüksek, en düşük ve orta konumlarını gösterir.

Dünya habitatı

Kaliforniya sahili boyunca uzanan fitoplankton dolu deniz akıntıları

Dünya'da ilk yaşam formları yaklaşık 3.8 milyar önce ortaya çıktı. Bunlar küçük mikrobiyal varlıklardı. Gezegenimizde yaşadığı bilinen yaklaşık 9 milyar bitki, hayvan ve böcek türü var. Henüz keşfedilmeyi ve kataloglanmayı bekleyen çok daha fazlası olduğuna inanılıyor.

Atmosferi

dünya
Ay'dan gezegenimiz

Dünya'ya dışarıdan bakıldığında bile kalın bir atmosfere ve su dolu bulutlara sahip olduğu anlaşılabiliyor. Uzay çağının başlarında yörüngeye gönderilen uydular ile gezegenin atmosferi, yüzeyi ve hatta Güneş fırtınaları sırasında manyetik alanındaki değişimleri gözlendi.

Güneş rüzgarlarıyla gelen yüklü parçacıklar gezegenimize çarpar ve geçer. Ancak bazıları manyetik alanına takılır. Hava molekülleri ile çarpışırlar ve moleküllerin parlamasına neden olurlar. Aurora borealis ya da Kutup Işıkları / Güney Işıkları olarak gördüğümüz şey işte bu.

Dünya'nın iç yapısı

Dünya'nın iç katmanlarını gösteren bir kesit. Çekirdekteki hareketler manyetik alan oluşturur

Dünya, katı bir kabuğu, sıcak, erimiş bir mantosu olan kayalık bir gezegen. İçeride yarı erimiş bir nikel-demir çekirdeği var. Bu çekirdekteki hareketler, gezegenin kendi ekseni üzerindeki dönüşüyle ​​birleştiğinde, manyetik alan oluşturur.

Yakın dostu

Ay

Dünya'nın Ay'ı (birçok farklı kültürel isme sahip, genellikle "luna" olarak anılır) dört milyar yıldan fazla bir süredir var. Atmosferi olmayan kuru bir yer. Gök taşları ve kuyruklu yıldızların neden olduğu sayısız krateri var. Bazı yerlerde, özellikle kutuplarda, kuyruklu yıldızlar çarptıkları yerde su birikintileri bırakır.

Kraterleri arasında "Maria" adı verilen büyük lav ovaları uzanıyor. Lavlar bir zamanlar büyük cisimlerin yüzeyde açtıkları deliklerden çıktılar. Bu erimiş materyal Ay'ın yüzeyi boyunca yayılmıştır.

Ay bize çok yakın, sadece 384.000 km'de. 28 günlük yörüngesinde ilerlerken her zaman aynı tarafı gösterir. Her ay Ay'ın dört farklı aşamasını görüyoruz; hilal, çeyrek Ay, tam Ay ve sonra tekrar hilal.

Dünya: Yapısı, özellikleri, habitatı, hareketleri ve isminin kökeni yazımız burada son buldu. Daha fazla içerik için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz: https://2ladd.com/k/yeryuzu-tabiat/