En büyük yıldız hangisi? UY Scuti ve evrenin bilinen en büyük yıldızları

UY Scuti’nin içine yaklaşık 4.9 milyar Güneş sığabilir

Yıldızlar muazzam büyüklükte yanan plazma toplarıdır. Yine de Güneş Sistemi'mizdeki Güneş'in yanında gökyüzünde küçük ışık noktaları gibi görünürler. Teknik olarak bir sarı cüce olan Güneş evrendeki ne en büyük ne de en küçük yıldız. Sistemimizdeki gezegenlerin toplamından çok daha büyük olsa da, diğer daha büyük yıldızlara kıyasla orta büyüklükte bile sayılmaz. Bazı yıldızlar henüz ilk oluşumlarında büyüklerdi ve bazıları ise yaşlandıkça genişledikleri için büyük görünüyor.

Yıldızın büyüklüğünü ölçmek

Bir yıldızın büyüklüğünü bulmak basit bir işlem değil. Gezegenlerin aksine, yıldızların belirgin yüzeyleri olmadığından "kenarlarını" tespit etmek güç. Genel olarak gökbilimciler bir yıldıza bakar ve açısal boyutunu ölçer. Bu da ark dakika ya da ark saniye cinsinden genişliği oluyor. Bu ölçüm astronomlara yıldızın büyüklüğü hakkında genel bir fikir verir, zira dikkate alınması gereken başka faktörler de var.

Örneğin, bazı yıldızlar değişkendir, yani parlaklıkları değiştikçe düzenli olarak büyüyüp küçülür. Gökbilimciler V838 Monocerotis yıldızının büyüklüğünü hesaplarken bu yüzden yıldıza tekrar tekrar bakmak zorunda kaldı. Hemen her astronomik ölçümde olduğu gibi, ekipman hatası ve gözlemlerdeki mesafeden kaynaklanan doğal yanlışlık payı da vardır.

Aşağıda evrenin bilinen en büyük yıldızları yer alıyor. Evrende 100 milyarlarca galaksi ve her galakside 100 milyarlarca yıldız olduğu düşünülürse, bunlardan çok daha büyük yıldızların keşfedilmeyi beklediği ortada.

En büyük yıldız: UY Scuti

en büyük yıldız uy scuti'nin güneş  ile kıyaslaması
UY Scuti ve Güneş karşılaştırması

Güneş gökyüzündeki en büyük yıldız gibi görünebilir ama bunun nedeni bize en yakını olması. Yıldız ölçeğinde Güneş aslında ortalama boyutta yani bilinen yıldızların yaklaşık yarısından daha büyük ve yarısından daha küçük. Evrendeki bilinen en büyük yıldız, çapı Güneş'ten 1.700 kat büyük olan hiper dev UY Scuti'dir. Çapı 2.4 milyar ve çevresi ise 7.5 milyar km'dir.

  • Bir yolcu uçağının çevresini dolanması 950 yıl sürerdi.
  • Işık hızıyla hareket eden bir taşıt başladığı noktaya 7 saatte gelirdi.
  • UY Scuti'nin içine yaklaşık 4.9 milyar Güneş sığabilir.

Tüm zamanların en büyüğü

Bonn Gözlemevi'ndeki Alman gökbilimciler ilk olarak 1860 yılında UY Scuti'yi tespit etti ve "BD -12 5055" olarak adlandırdı. İkinci gözlemlerinde gökbilimciler 740 günlük sürede UY Scuti'nin parlaklığının değiştiğini fark ettiler ve bu nedenle yıldızı değişken yıldız olarak sınıflandırdılar. Yıldız bizden yaklaşık 9.500 ışık yılı uzaklıkta ve Samanyolu'nun merkezine yakın (1 ışık yılı = 9,5 trilyon km).

Scutum (Kalkan) takımyıldızında yer alan UY Scuti hiper dev olarak sınıflandırılıyor. Daha geride süper dev ve dev gelir. Hiper devler çok parlak nadir yıldızlardır. Hızlı yıldız rüzgarları kütlelerinin çoğunu kaybetmelerine neden oluyor.

UY Scuti bugün Güneş'in yerini konulsaydı fotosferi Jüpiter'in yörüngesini geçerdi. Bununla beraber UY Scuti'den yayılan nebula gazı daha da uzağa giderek Plüton'un (en uzak gezegen) yörüngesini geçer ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin (AU) 400 katına ulaşırdı (Plüton'un yörüngesi en uzak noktada 50 AU).

Birçok büyük yıldız gibi UY Scuti de durağan değil. Yıldızın parlaklığı ve çapı Güneş'in 192 katı oranında artıp azalıyor. UY Scuti'nin en küçük boyutunu aşan 30 kadar bilinen yıldız var ve bu anlamda UY Scuti en büyük yıldız tahtında sonsuza dek kalmayacak.

VY Canis Majoris

en büyük yıldız arasında VY Canis Majoris küçük yıldız kümeleriyle çevrili parlak bir yıldızdır
Küçük yıldız kümeleriyle çevrili parlak bir yıldız

Bu kırmızı hiper dev yıldız galaksimizin bilinen en büyük ikinci yıldızı. Güneş'in çapından 1.800 ila 2.100 kat daha büyük olduğu düşünülüyor. Bu büyüklükte bir yıldız Güneş Sistemi'ne yerleştirilse neredeyse Satürn'ün yörüngesine kadar bir alanı kaplardı. VY Canis Majoris, Canis Majoris takımyıldızı yönünde Dünya'dan yaklaşık 3.900 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Canis Major takımyıldızında görülen birkaç değişken yıldızdan biri.

V838 Monocerotis

en büyük yıldız arasında V838 Monocerotis.
Bulutsunun merkezindeki V838 Monocerotis

Monoceros (Tekboynuz) takımyıldızı yönünde bulunan bu kırmızı renkli değişken yıldız Dünya'dan yaklaşık 20.000 ışık yılı uzaklıkta. Mu Cephei ya da VV Cephei A'dan daha büyük olduğu düşünülüyor, ancak gerek Güneş'e olan uzaklığı gerekse boyutunun değişken olması nedeniyle henüz gerçek boyutu belirlenemedi. 2009'daki son patlamasından sonra boyutu küçüldü. Bu nedenle genellikle 380 ila 1.970 Güneş çapı arasında bir aralık verilir. Hubble Uzay Teleskobu V838 Monocerotis'ten yer yer toz örtüsü yayıldığını görüntüledi.

En büyük yıldızlar arasında Mu Cephei

en büyük yıldızlar arasında mu cephei
En büyük yıldızlar arasında Mu Cephei

Kral takımyıldızındaki bu kırmızı süper dev Güneş'in çapından yaklaşık 1.650 kat daha büyük. Güneş'ten 38.000 kat daha yüksek parlaklığı ile Samanyolu'ndaki en parlak yıldızlar arasında. 1783'te kendisini yoğun kırmızımsı rengi sayesinde gözlemleyebilen Sir William Herschel onuruna "Herschel'in Garnet Yıldızı" takma adı verildi. Ayrıca Erakis Arapça adıyla da biliniyor.

RW Cephei

RW Cephei
Bulutsunun içinde yer alır

Kendisi kuzey yarımküreden görülebilen Cepheus takımyıldızına ait bir yıldız. Bu yıldız komşularına kıyasla o kadar da büyük olmayabilir, ancak galaksimizde veya yakınımızda ona rakip olabilecek bilinen az sayıda cisim var. Bu kırmızı süper devin büyüklüğü 1.600 Güneş çapına denk. Güneş Sistemi'nin merkezinde olsaydı dış atmosferi Jüpiter'in yörüngesinin de ötesine uzanırdı.

WOH G64

Hiper dev yıldız çizimi
Hiper dev yıldız çizimi

Dorado (Kılıçbalığı) takımyıldızında (güney yarımküreden görülür) bulunan bu kırmızı hiper dev, Güneş'in çapının yaklaşık 1.540 katı. Dünya'dan 170.000 ışık yılı uzaklıkta yer almasıyla bize yakın bir galaksi olan Büyük Macellan Bulutu'nda yani Samanyolu'nun dışında yer alıyor.

WOH G64 etrafını çevreleyen kalın bir gaz ve toz diskine sahip, bu da yıldızın ölüm sancılarının başladığını göstermekte. Bu yıldız bir zamanlar Güneş'ten 25 kat daha ağırdı, ancak süpernova patlaması yapmaya yaklaştıkça kütlesini kaybetti. Gökbilimciler üç ila dokuz Güneş Sistemi'ne bedel miktarda malzeme kaybettiğini tahmin ediyor.

V354 Cephei

v354 cephei yıldız karşılaştırması
V354

WOH G64'ten biraz daha küçük olan bu kırmızı hiper devin büyüklüğü 1.520 Güneş çapına denk. V354 Cephei Dünya'dan nispeten 9.000 ışık yılı uzaklıkta ve Cepheus takımyıldızında yer alıyor. WOH G64 düzensiz değişken bir yıldız yani rastgele şekilde titreşiyor. Bu yıldızı yakından inceleyen gökbilimciler Cepheus OB1 olarak adlandırılan daha büyük bir yıldız grubunun parçası olduğunu buldular. Bu yıldız grubu hem çok sayıda sıcak dev yıldıza hem de V354 Cephei gibi bir dizi daha soğuk süper deve sahip.

En büyük yıldızlar arasında KW Sagittarii

en büyük yıldızlardan biri olan KW Sagittarii
KW Sagittarii

Yay takımyıldızının üyesi bu kırmızı süper dev, Güneş'in çapından 1.460 kat büyük. KW Sagittarii, Dünya'dan yaklaşık 7.800 ışık yılı uzaklıkta. Güneş Sistemi'nde merkezdeki yıldız olsaydı, Mars yörüngesinin ötesine dek uzanırdı. Gökbilimciler KW Sagittarii'nin sıcaklığını yaklaşık 3.400 santigrat derece (3.700 K) civarında ölçtüler. Yani yüzeyi 5.500 derece (5770 K) olan Güneş'ten çok daha serin.

KY Cygni

Kuğu takımyıldızındaki yıldızlar ve bulutsular
Kuğu takımyıldızındaki yıldızlar ve bulutsular

KY Cygni Güneş'in çapından en az 1.420 kat daha büyük ve bazı tahminler 2.850'ye yaklaştığını söylüyor ancak henüz kanıtlanmadı. KY Cygni, Cygnus takımyıldızında bulunur ve Dünya'dan yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıktadır. Bu yıldızın şu anda tek bir görüntüsü yakalanabildi.

Betelgeuse yıldızı

en büyük yıldız arasında Betelgeuse Yıldızı
Betelgeuse yıldızı

Ekim'den Mart'a kadar gece gökyüzünde kolayca görülen Betelgeuse kırmızı süper devler arasında en bilineni. En büyük yıldızlardan biri ve Dünya'dan yaklaşık 640 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor (1 ışık yılı = 9,5 trilyon km). Betelgeuse listedeki diğer yıldızlara kıyasla Dünya'ya çok daha yakın olması yönüyle tespit edildi. Aynı zamanda tüm takımyıldızlarının en ünlüsü olan Orion'un bir parçası. Bilinen çapı Güneş'in 1000 katından fazla olan bu büyük yıldızın boyutu 950 ila 1200 kat arasında değişiyor. Öldüğünde büyüklüğü nedeniyle süpernovaya dönüşecek; gökbilimciler bunun her an gerçekleşeceğini düşünüyor.

En büyük yıldızlar arasında VV Cephei A

Güneş'imiz ve büyük yıldız VV Cephei A
Güneş'imiz ve dev yıldız VV Cephei A

Cepheus (Kral) takımyıldızındaki bu kırmızı hiper dev yıldızın çapının Güneş'in yaklaşık 1000 katı olduğu tahmin ediliyor ve şu anda Samanyolu'ndaki en büyük yıldızlardan biri. Kral takımyıldızı yönünde yer alan VV Cephei A, Dünya'dan yaklaşık 6.000 ışık yılı uzaklıkta ve küçük mavi bir yıldızla dans etmekte, bu nedenle ikili bir yıldız sistemine sahip. Yıldızın adındaki "A" etrafında döndüğü yıldızdan daha büyük olduğunu gösterir. VV Cephei A'da hiçbir gezegen tespit edilemedi.