Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1946-1947/ Hindistan'ın bağımsızlığı, Mao'nun iç savaşı, İlk elektronik bilgisayar, Truman Doktrini

Yıl, 51 milletin temsilcilerinin Milletler Cemiyetinin (bkz. 1919) yerine geçen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunu oluşturulmasıyla başladı. BM'nin amacı dünya milletlerine bir müzakere forumu sağlamak, barış ve güvenliği korumaktı.

II. Dünya Savaşının ardından barış Batılı müttefiklerle Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin soğuk olmasından dolayı kısa sürdü. Winston Churchill mart ayında yaptığı bir konuşmada komünist tehdidini Avrupa üzerine düşen bir "demir perde" olarak tanımladı. Sovyetler Birliği Avrupa üzerindeki hakimiyetini "mihver devletler" yaratarak güçlendirdi. Çekoslovakya, Bulgaristan, Arnavutluk, Polonya, Romanya ve Macaristan'da komünist rejimler kuruldu. Fransa ve İtalya'da komünist partiler iktidarı kıl payı elden kaçırdı.

Britanya'nın savaşın ardından Hindistan'ın bağımsızlığını kazanacağını açıklamasıyla Hindistan'da gerilimler arttı. Müslüman Birliğinin başkanı Muhammed Ali Cinnah (1876-1948) ayrı bir Müslüman devleti talep ederken, Hindular bu düşünceye karşı çıktı. Cinnah, tüm Hindistan için tek bir devlet kurulmasını öngören İngiliz önerilerine karşı 16 Ağustos Doğrudan Eylem Günü ilan etti. Çıkan şiddetli çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu karşılık olarak Mohandas Karamchad Gandhi (1869-1948) Hindular ve Müslümanlar arasında uzlaşma sağlamak için bir kampanya başlattı.

Filipinlerin bağımsızlığı, Yahudilerin Filistin'e yerleşme süreci

ABD, Filipinlere temmuz ayında bağımsızlık tanıdı, ancak bu bazı koşullara bağlıydı. ABD bir dizi askeri üste egemenlik haklarını korudu, Filipin ekonomisi ABD pazarlarına bağımlı kılındı ve "eşitlik" hükmü ABD vatandaşlarına Filipinlilerle aynı ekonomik hakları verdi.

Afrika'da bağımsızlık mücadelesi Ganalı Kwame Nkrumah ve Kenya'dan Jomo Kenyatta tarafından Pan-Afrika Federasyonunun kurulmasıyla devam etti. Hedefleri Afrika birliğini geliştirmek ve ırk ayrımını sona erdirmekti.

Yahudi mültecilerin Filistin'e kabul edilmesiyle büyüyen krizin çözülmesi için Filistin'de toplanan konferanslarda hiçbir anlaşma sağlanamadı. Sorun Ağustos ayında mültecileri taşıyan botların İngiliz savaş gemileri tarafından engellenmesiyle büyüdü. Britanya Filistin'e yasadışı girişlere artık izin veremeyeceğini ABD'ye bildirerek diplomatik bir savaşın fitilini ateşledi.

Mao'nun iç savaş ilanı, İlk elektronik bilgisayar

Çin'de dünya savaşı sırasında askıya alınan iç savaş tekrar başladı. Komünistlerin lideri Mao Zedong (1893-1976) yönetimdeki Kuomintang Partisi ve lideri Çan Kay-şek'e (1887-1795) savaş ilan etti.

Fransa, Çinhindi'ndeki kolonilerini elinde tutmakta kararlı olması tarihteki en uzun gerilla savaşlarından birini başlattı. Kasım ayında Ho Chi Min'in (1980-1969) lideri olduğu Viet Minh ile Fransa'nın yönetimindeki Uzakdoğu Keşif Kuvvetleri arasındaki çarpışmalar yoğunlaştı. Vietnam, Kamboçya ve Laos'un Fransa'ya karşı isyanlarıyla İlk Çinhindi Savaşı 19 Aralık 1954 yılında ilan edildi.

Arjantin eski Çalışma Bakanı General Juan Domingo Peron (1895-1974) 4 Haziranda Arjantin devlet başkanı oldu. İşçi sınıfının ve askerlerin desteğiyle Peron, sosyal güvenlik ve daha yüksek ücret vaatlerinde bulundu.

Pennsylvania Üniversitesi teknisyenleri ilk elektronik bilgisayarı işletmeyle başladı. Makine ilk olarak askeri amaçlarla kullanıldı. 50 tonluk makine 167 metre karelik bir alanı kapladı, 18.000 elektron tüpünü tasarladı.

Hindistan'ın bölünmesi, Pakistan'ın ortaya çıkışı

Lord Louis Mounbatten Hindistan'da İngiliz İmparatorluk yönetiminin sona ermesini gözetmek üzere son kral naibi olarak atandı. Ülkenin tek çıkış yolunun bölgeleri dinlerine göre iki parçaya bölmek olduğuna inandı. Temmuzda İngilizler Hindistan Bağımsızlık Kanununu kabul ederek Rac'ı Hindistan (Hindu ve Sih) ve Pakistan (Müslüman) bölgelerine ayırmış ve Keşmir'i kendi kaderini tayin etmesi için serbest bırakmışlardı.

Pakistan, araya Hindistan'ın girdiği Doğu ve Batı Pakistan olmak üzere ikiye ayrıldı. Pakistan 14 Ağustosta bağımsızlığını kazandı ve Muhammed Ali Cinnah ilk genel vali oldu. Ertesi gün Bağımsız Hindistan doğdu. Bölünme şiddet dalgalarını harekete geçirdi ve Pakistan toprakları haline gelen bölgelerde yaşayan milyonlarca Hindu ve Sih, ayrıca yeni Hindistan devleti topraklarında yaşayan Müslümanlar yerinden edildi.

Keşmiş hükümdarları bağımsız olmak ya da Hindistan veya Pakistan'a katılmak konusunda önemli bir karar vermek durumunda kaldı. Ekim ayında Pakistan'ın Keşmir'de Müslüman bir ayaklanmayı desteklenmesinden sonra Hindistan ve Pakistan arasında savaş çıktı. Hindistan, Keşmiş Mihracesinin askeri yardım talebini Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş durumu sona erdikten sonra Keşmir'in Hindistan'a bağlanması karşılığında 1949 yılında kabul etti.

Truman Doktrini ve Marshall Planı, Filistin krizi

Altı yıl süren savaştan sonra Britanya büyük devlet statüsünü yitirmiş ve ABD Sovyetler Birliğine denk olabilecek tek güç olarak belirtmişti. Winston Churchill'in komünistlerle hükümet yanlısı kuvvetler arasında iç savaşın çıktığı Yunanistan konusunda ABD yardımı istemesiyle 12 Martta "Truman Doktrini" tesis edili. ABD komünist tehditler mücadelede kullanılmak için Yunanistan'a 400 milyon dolar göndererek bu çağrıya cevap verdi. Başkan Truman'ın doktrini komünizm tehdidine karşı demokrasiyi muhafaza etmek mücadelesi veren tüm devletlere destek güvencesi verdi.

ABD Dışişleri Bakanı George Marshall (1880-1959) tüm Avrupa'nın komünist rejimlerin eline geçebileceği korkusuyla galip-mağlup ayrımı gözetmeden Avrupa'nın sarsılmış ekonomileri için bir yardım planı uygulamaya soktu. Avrupa Kalkınma Programı veya "Marshall Planı" ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla yakıt, hammadde, kredi, gıda ve makine sağladı.

Britanya'nın BM'ye sevk ettiği Filistik krizi kötüleşti. Bölgeyi Yahudi ve Arap devletlerine bölmek için bir plan hazırlandı. BM Genel Kurulu 29 Kasımda aldığı kararla bu planı onaylasa da karar Araplar tarafından olumlu karşılanmadı. İngilizler bölgeden çekilmeye hazırlanırken Arap ve Yahudi toplulukları arasında çarpışmalar başladı ve saldırılar 1948 yılında yoğunlaştı.

Kronolojik özet

 • 11 Ocak 1946 / Arnavutluk halk cumhuriyeti ilan edildi
 • 30 Ocak 1946 / Birleşmiş Milletler ilk dönem toplantısını yaptı
 • 1 Şubat 1946 / Macaristan cumhuriyet oldu
 • 14 Şubat 1946 / İlk dijital bilgisayar tanıtıldı
 • 2 Mart 1946 / Ho Chi Minh Kuzey Vietnam'ın başkanı seçildi
 • 5 Mart 1946 / Winston Churchill "demir perde" konuşmasını yaptı
 • 18 Nisan 1946 / ABD Yugoslavya Halk Cumhuriyetini tanıdı
 • 18 Nisan 1946 / Milletler Cemiyeti kapandı
 • 21 Nisan 1946 / İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in ölümü (d. 1883)
 • 9 Mayıs 1946 / Son Sovyet birlikleri İran'dan ayrıldı
 • Haziran 1946 / Kral II. Umberto İtalyan tahtında 35 gün kaldıktan sonra ülkeden ayrıldı
 • 4 Haziran 1946 / General Juan Peron Arjantin devlet başkanı oldu
 • 4 Temmuz 1946 / Filipinler ABD'den bağımsızlığını aldı
 • 5 Temmuz 1946 / Bikini Paris'te piyasaya sürüldü
 • 19 Ağustos 1946 / Mao Çin'de iç savaş ilan etti
 • 24 Ağustos 1946 / Jawaharlal Nehru (1889-1964) geçici Hint hükümetinin lideri olarak atandı
 • Ağustos 1946 / Britanya ABD'ye yasadışı Filistin göçlerine artık izin vermeyeceğini bildirir
 • Eylül 1946 / Yunanistan monarşiye dönüş yönünde oy kullandı
 • 8 Eylül 1946 / Bulgaristan cumhuriyet oldu
 • Ekim 1946 / Hermann Goering (d. 1893) Nürnberg'de intihar etti. 11 kişi infaz edildi
 • 19 Kasım 1946 / Romanya'da genel seçimleri Komünist Parti kazandı, Birleşik Krallık ve ABD seçimleri demokrasiye aykırı olarak niteledi
 • Aralık 1946 / Lut Gölü Yazmalarının keşfi
 • 19 Aralık 1946 / Vietnam'ın Fransız sömürge yönetiminden kurtuluş savaş başlar (1954'e kadar)
 • 25 Ocak 1946 / ABD'li gangster Al Capone'nin ölümü (d. 1899)
 • 6 Şubat 1946 / Polonya komünist cumhuriyeti haline geldi
 • 4 Mart 1946 / Britanya ve Fransa tarihi 50. Yıl İttifakını imzalar
 • 10 Mart 1946 / ABD, Britanya, Fransa ve Rusya Almanya'nın geleceğini tartışmak için toplandı
 • 12 Mart 1946 / Başkan Truman komünizmin tehdit ettiği ülkelere "Truman Doktrini"ni teklif eder
 • 7 Nisan 1946 / Motorlu taşıt öncüsü Henry Ford öldü (d. 1863)
 • 3 Mayıs 1946 / Japonya anayasal demokrasiyi tesis etti
 • 5 Haziran 1946 / Marshall Planı Avrupa'ya önerildi
 • 20 Temmuz 1946 / Hollanda Endonezya'da büyük bir askeri taarruz başlattı (1949'a kadar)
 • 7 Ağustos 1946 / Thor Heyerdahl Pasifik Okyanusunu Kon-Tiki adlı salıyla geçti ve 101 gün sonra Tuamotu Adalarına vardı
 • 14 Ağustos 1946 / Hindistan'da İngiliz yönetimi sona erdi
 • 29 Ağustos 1946 / ABD'li bilim adamları nükleer enerji imkanı veren plütonyum füzyonunun bulunduğunu açıkladı
 • 1 Eylül 1946 / Komünistler Macaristan'da iktidarı kazandı
 • 18 Eylül 1946 / Merkezi Haber Alma Ajansı (CIA) ABD'de kuruldu
 • 4 Ekim 1946 / Fizikçi Max Planck'nin ölümü (d. 1858)
 • 14 Ekim 1946 / ABD test pilotu Chuck Voyager ses hızını geçen ilk kişi oldu
 • 27 Ekim 1946 / Hindistan ve Pakistan savaşa girdi (1949'a kadar)
 • 16 Kasım 1946 / İngiliz birlikleri Filistin'den çekilmeye başladı
 • 29 Kasım 1946 / BM Genel Kurulu Filistin'in paylaşılması yönünde oy kullandı
 • 23 Aralık 1946 / Transistör ilk defa tanıtıldı
 • 30 Aralık 1946 / Romanya Kralı Michael Moskova yanlısı hükümet tarafından tahttan ayrılmaya zorlandı