Kategoriler
Bilim & İnsan

RNA hakkında bilgiler

Abone Ol 

Ribonükleik asit -RNA-, vücudumuzdaki proteinleri üretmek için gerekli olan DNA'dan gelen direktifleri yorumlamak ve çözümlemek için kullanılır. Bu yazımızda RNA hakkında bazı önemli bilgileri paylaşacağız.

  1. Her RNA nükleotidi bir azotlu baz, bir riboz şekeri ve bir fosfattan oluşur.
  2. Her RNA molekülü tipik olarak nispeten kısa bir nükleotit zincirinden oluşan tek bir ipliktir. RNA, tek bir sarmal, düz bir molekül gibi şekillendirilebilir veya kendi üzerine bükülebilir. Buna karşılık DNA, çift sarmallıdır ve çok uzun bir nükleotit zincirinden oluşur.
  3. RNA'da baz adenin, urasile bağlanır. DNA' da ise adenin timine bağlanır. RNA timin içermez – urasil ışığı absorbe edebilen metillenmemiş bir timindir. Guanine, hem DNA hem de RNA'da sitozine bağlanır.
  4. Taşıyıcı RNA (tRNA), mesajcı RNA (mRNA) ve ribozomal RNA (rRNA) dahil olmak üzere çeşitli RNA türleri vardır. RNA, bir organizmada genleri kodlama, çözme, düzenleme ve yorumlama gibi birçok işlevi yerine getirir.
  5. Bir insan hücresinin ağırlığının yaklaşık %5'i RNA'dır. Bir hücrenin sadece yaklaşık %1'i ise DNA'dan oluşur.
  6. RNA, insan hücrelerinin hem çekirdeğinde hem de sitoplazmasında bulunur. DNA sadece hücre çekirdeğinde bulunur.
  7. RNA, DNA'sı olmayan bazı organizmalar için genetik materyaldir. Bazı virüsler DNA içerir; birçoğu sadece RNA içerir.
  8. RNA, bazı kanser-gen terapilerinde kansere neden olan genlerin ekspresyonunu azaltmak için kullanılır.
  9. RNA'nın keşfi konusunda tek bir kişi veya tarih yoktur. Friedrich Miescher, 1868'de nükleik asitleri (nüklein) keşfetti. O zamandan sonra, bilim adamları farklı nükleik asit türleri ve farklı RNA türleri olduğunu fark ettiler. 1939'da araştırmacılar RNA'nın protein sentezinden sorumlu olduğunu anladılar. 1959'da Severo Ochoa, RNA'nın nasıl sentezlendiğini keşfederek Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

İLGİLİ:  Kromozomlara dair bilgiler: Sayıları, türleri, içerikleri ve belirleyici özellikleri