Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1792–1794/ XVI. Louis ve Marie Antoinette'in idamı, Fransa'da köleliğin kaldırılması

Abone Ol 

Fransa'daki olaylar 20 Nisan 1792'de Milli Meclisin tehdit olarak algıladığı Kutsal Roma İmparatorluğuna savaş ilan etmesiyle çarpıcı bir değişime uğradı. İmparator II. Leopold Prusya Kralı Friedrich Wilhelm'le Pillnitz Beyannamesini imzalayarak XVI. Louis'yi savunmaya ve başına bir şey gelirse Paris'i ortadan kaldırmaya yemin etmişti. Fransa'nın savaş ilanıyla tahrik olan Avusturya ve Prusya kuvvetleri Fransa'ya doğru yola […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1655–1661/ Kuzey Savaşı, Roskilde Antlaşması, Babür'de Evrengzib dönemi, Pirene Antlaşması

Abone Ol 

Rusların Baltıklar'a hakim olmasından korkan İsveç Rusya ve Polonya-Litvanya arasında On Üç Yıl Savaşlarına 1655'te girerek Birinci Kuzey Savaşını çıkarttı. Diğer ülkeler savaşın içine çekildi ve ittifaklar değişti. Polonya başkenti Varşova'nın bir İsveç-Brandenburg kuvveti tarafından 1656 yılında alınmasıyla Polonya-Litvanya devleti daha da zayıflatıldı. Batı kültürünün en büyük resimlerinden biri İspanyol sanatçı Diego Velazquez (1599-1600) tarafından […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1435–1449/ Arras Antlaşması, Osmanlının Bizans baskısı, Varna Muharebesi, Dinis Dias

Abone Ol 

Fransa'nın İngilizler tarafından işgaliyle bağlantılı olmalarına rağmen Burgonyalılar (bkz. 1404-07) İngilizlerin kazanımlarından giderek daha fazla endişe duydu. Arras Antlaşmasıyla Burgonyalılar ve Fransız Kralı VII. Charles barış yaptı. Ancak antlaşma hükümlerini kabule yanaşmayan İngilizler müzakerelerden çekildi. Ertesi yıl Fransız ittifakı Paris'i İngiliz hakimiyetinden kurtardı. 1430'larda Papalık ve kilisenin papa tarafından değil de bir kilise konsili tarafından […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1373–1400/ Batı Bölünmesi, İngiltere'de Köylü Ayaklanması, Venedik-Cenova savaşı

Abone Ol 

Venedik'le Cenova arasındaki Chiaggia Savaşı'na yol açan şey Bizans İmparatorluğu ve İpek Yolu üzerinden karlı ticaret ilişkilerinin yürütüldüğü, Çanakkale Boğazından geçen ticaret yollarına hakim olma yarışıydı. Bizans İmparatoru Ioannis V. Paleologos (1341-76) 1376'de Çanakkale Boğazının anahtarı Bozcaada'yı Venedik'e verdi. Bu esnada oğlu ve rakibi IV. Andronikos (1348-85) Bozcaada'yı Cenova'ya vermişti. Bu nedenle çıkan savaşta Cenovalılar […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1340–1372/ Avrupa'da Kara Veba, İzmir Haçlı Seferi, Osmanlı Gelibolu'yu alıyor

Abone Ol 

Rio Salado Muharebesi bazıları tarafından Reconquista'nın Afrika'dan İber Yarımadasına İslam istilası tehlikesini sonsuza kadar bertaraf eden muharebesi olarak düşünülmüştü. Muvahhidleri 13. yüzyıl ortalarında devirmiş olan Faslı Marinid hanedanı büyük bir güç toplamış ve Kastilya filosunu Cebelitarık Boğazında ortadan kaldırmıştı. Marinidler, bunun ardından ülke içlerine, Salado Nehrine doğru ilerlediler ve burada Kastilta Kralı XI. Alfonso (1312-50) […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1301–1339/ Tapınak Şövalyelerinin sonu, Avrupa'da barut, Yüz Yıl Savaşları başlıyor

Abone Ol 

Ghibellinolar Floransa'dan sürülse de (bkz. 1286-90) eski aristokrat soylular, yeni tüccar soylular ve güçlü loncalar arasındaki iktidar mücadelesinde hizipçilik şehri bir hastalık gibi sardı. Guelfo hızbi Kara (aşırı) ve Beyaz (ılımlı) taraflar arasında bölündü. Beyazlar 1301'de Karaları şehirden sürdü. Ancak Karalar, Valois kontu Charles'la birlikte şehre geri döndü. Ertesi yıl Kara Guelfolar aralarında şair Dante […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1276–1300/ Osmanlı kuruluyor, Memlükler Akka ve Beyrut'u alıyor, Venediklilerde ilk gözlük

Abone Ol 

Hindistan'da Kral I. Kulasekhara (1268-1308) Pandya İmparatorluğunu en geniş sınırlarına kavuşturdu. Güneydeki eski bir Tamil halkı olan Pandyalar yüzyıllar boyunca Çola ve Seylan Adasıyla (Sri Lanka) üstünlük için mücadele etmişti. Sundara hükümdarlığında (1251-68) Pandya İmparatorluğu önemli ölçüde genişledi ve bazı komşu devletleri kendisine bağlı hale getirdi. Oğlu Kulasekhara Kerala'yı ve Seylan'ı alarak 1279'da son Çola […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1176–1200/ Miryokefalon Muharebesi, Selahaddin'in zaferleri, Üçüncü Haçlı Seferi

Abone Ol 

İmparator Friedrich Barbarossa'nın İtalya'ya 1176'daki beşinci seferi ordusunun Legnano Muharebesinde mağlubiyete uğramasıyla bir felaketle sonuçlandı. Muharebe ortaçağda piyade birliklerinin atlı birlikleri yendiği ilk olaylardan birini oluşturdu. Bu yenilgi, atlı birlikler genellikle feodal aristokrasiye, mızraklı piyadeler ise yükselen burjuvaziye ait olduğu için bazı sınıfsal etkileri de olurdu. Friedrich 1177'de papayla Venedik Barışını yapmaya mecbur kaldı ve […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1151–1175/ I. Friedrich'in İtalya'yı işgali, Lombardiya Birliği, Pisa kulesi

Abone Ol 

Cahokia şehri Amerika Vadisindeki (Mississippi Nehri Vadisi bölgesi) Mississippi (veya Cahokia) kültürünün en yüksek noktasına eriştiği dönemde ortaya çıktı. Şehirde 12. yüzyıl ortalarında temeli Giza'daki Büyük Piramitten daha geniş olan bir höyük dahil, dünyada topraktan yapılmış en büyük şehir meydanı olması muhtemel olan, muazzam bahçe düzenlemeli bir alan boyunca 100'den fazla höyük yaptılar. Cahokia'nın en […]

Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1126–1150/ İkinci Haçlı Seferi, Dorileon Muharebesi, İngiltere'de taht savaşı

Abone Ol 

Jin – Aguda (bkz. 1115) tarafından kurulan Çurçen hanedanı 1126'da eski müttefikleri Çinlilere karşı tavır alarak Kuzey Çin'i işgal etti ve Kuzey Song başkenti Kaifeng'i ele geçirdi. Jin, Kuzey Çin'i denetimine aldıktan sonra başkenti Pekin'e nakletti. Bu, Kuzey Song'un sonu anlamına geldi. Ancak, bir Song prensi olan Gaozong güneye kaçtı ve 1127'de Hangzhou'da Güney Song […]